HAN HERREDERS UNGDOMSSKOLES HISTORIE

Under besættelsen 1940 - 45 opstod tanken om at rejse en ungdomsskole i Han Herred.
De folkelige bevægelser i det 18. århundrede havde sat sine spor i form af en frimenighed og nogle friskoler, og nu ønskede befolkningen at oprette en ungdomsskole. Egnens ungdomsforening, landboforeningen og husmandskredsen stod bag indbydelsen til det første møde, hvor tanken blev drøftet. Der var fuld enighed om, at skolen skulle rejses, en indsamling blev sat i gang, og efter afstemning blandt bidragyderne blev Korsvejen, nu Skerping, valgt som stedet for skolen.

Skerping er et historisk sted.
l Husby Hole ca. i km fra skolen udkæmpedes i 1441 et slag mellem bønderne på den ene side og herremændene og kongen på den anden. Bønderne blev slået, men frihedskampen blev aldrig glemt, og derfor blev der i 1945 rejst en sten til minde om bøndernes frihedskamp.

l Skerping boede op til 1900 Herredsfogeden, og distriktslægen, apoteket og flere sagførere havde til huse i området. Ved Limfjorden lå den berømte vikingeborg, ved Aggersborg.

Rundt omkring i Han Herred ligger mange smukke pletter. Der er Fosdalen og Langdalen med en pragtfuld vegetation, og der er Bygholmsvejler med et rigt fugleliv.

l dette smukke, historiske landskab skulle Ungdomsskolen bygges. Vanskeligheder med byggetilladelse fra undervisningsministeriet og store prisstigninger gjorde, at arbejdet med opførelsen af skolen blev udsat, men i 1958 påbegyndtes byggeriet, og det blev fuldført i 1959, så skolen kunne modtage sit første elevhold den 3. maj 1959. Skolen blev befolket med en flok piger fra 3. maj til 30. september 59. Om vinteren var der drenge på skolen fra 3. november til 31. marts, sådan fortsatte skolen til 1963.
Da blev det nødvendigt at lave om på kursusterminerne grundet den nye skolelov i 1958. Efterskolen havde ingen statskontrollerede prøver, og derfor blev det vanskeligere at få elever.
Terminerne blev lavet om, så der var 5 mdr.s skole fra 3. august til 5. januar og 10 mdr.s fra 3. august. Samtidig gik skolen over til at være fællesskole, så begge køn kunne være på skolen på samme tid.
Siden har skolen været inde i en jævn udvikling, og i dag besøges den årligt af ca. 100 unge mennesker i 14-18 års alderen, der ønsker at afvikle en del af deres skolegang her. En del er her både 8. - 9. og 10. kl., andre vælger et eller to år her.

Bygningsmæssigt har skolen også gennemgået en udvikling.
Der er bygget klasseværelser og elevfløj, og sidst er skolen udvidet med idrætshal.
Skolens formål er at hjælpe de unge i overgangen fra barn til voksen. Vi vil gerne hjælpe dem over de vanskelige problemer, der kan opstå, og vi vil gerne hjælpe dem til at opnå så gode skolekundskaber, at de har gode muligheder for at klare deres videre uddannelse.
Det føler vi, at vi bedst kan gøre ved at stille krav til vore elever, og ved at lære dem respekt for andres synspunkter og holdninger.

Kravene stiller vi dels i undervisningen, dels i vores omgang med dem i fritiden og ved måltiderne.
Undervisningen modtages gennem en række obligatoriske fag, og i en række valgfrie fag, der kan være teoretiske eller praktiske.
De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk, orientering, fortælletimer og gymnastik.
Valgfrie fag omfatter bl.a. tysk, latin, fransk, fysik-kemi, mere praktiske fag som maskinskrivning, regnskabsføring og en hel del kreative fag som sløjd, formning, keramik, vævning, håndarbejde m.m.
Desuden har eleverne mange sportstimer foruden obligatorisk gymnastik i 2 timer pr. uge. Vi forsøger altid at give eleverne et stort tilbud af fag, så der er noget at vælge for alle.
l fritiden arrangeres desuden forskelligt for eleverne. Der vises film, der er sportsstævner med andre skoler, der er møder med fremmede foredragsholdere og der er små møder hver måned for fødselarerne.

Hele tiden prøver vi på at gøre skolen til et hjem for eleverne, et sted, hvor de kan lide at være, men vi ønsker ikke at rive dem ud af deres hjemlige miljø, hvorfor vi opfordrer og opmuntrer dem til at tage del i det forenings eller sportsliv, der rører sig i deres hjemby.

Vi ønsker at vores skole skal være et tilbud til de 14 - 18 årige. Et tilbud de kan vælge, hvis de ønsker at vælge noget andet end folkeskolen.
Men vi ønsker ikke, at vores skole skal konkurrere med den offentlige skole om elevernes gunst. vi må i begge skoleformer erkende, at vi skal stå som et tilbud til de unge, og vi skal i fællesskab arbejde for at gøre vort arbejde bedst muligt til glæde og gavn for de unge.
Det er vort vigtigste formål her, og det er den baggrund, vi ønsker at drive skole på.

H.H.U., den 2.12.81. Søgaard Jeppesen.