Lindstrøms historie

Fjerritslevs ældste specialforretning

Om Neve, Frydendahl og Lindstrøm

Jernbanen fra Nørresundby til Fjerritslev, der blev taget i brug 19. marts 1897, satte gang i en voldsom omvæltning, hvor Fjerritslev udviklede sig fra en halvstor landsby til en stationsby med et omfattende forretnings- og foreningsliv, som fik byen til at minde om en mindre købstad, hvor også produktionsvirksomheder, pengeinstitutter, sagførere og retsvæsen vandt fodfæste.

I forvejen var der både kro, posthus, ølbryggeri og mange håndværksvirksomheder i byen, og da beslutningen om jernbanens linjeføring gennem Fjerritslev var truffet, var der adskillige fremsynede mennesker, der ville være på forkant med udviklingen og skyndte sig med at sikre sig plads til en butik på hovedstrøget.

Arnold Neve

Blandt disse var Niels Arnold Neve, som var født 1862 og ud af en driftig nordjysk familie. Tillige var Arnold Neve, der i øvrigt var ugift, i besiddelse af en social bevidsthed, idet han på et tidspunkt oprettede en fond til støtte for ungdommen.

Da den unge Neve øjnede nye muligheder i det kommende trafikknudepunkt midt mellem Aalborg og Thisted, købte han en byggegrund i nuværende Østergade 7 og lod en forretningsejendom i foreløbig én etage opføre. Det skete i 1895, og her har selv samme forretning haft til huse lige siden. Efter 74 år med familien Neve fulgte ægteparret Frydendahl i 1969, og fra 1985 har to generationer af familien Lindstrøm fulgt de stolte traditioner op. Respekten for traditionen og forgængeren gav sig udslag i, at de nye ejere til en begyndelse kaldte sig henholdsvis »Neves Eftf.« og »Frydendahls Eftf.«.

Eberhardt Neve

Slægten Neve havde blandt andet hjemsted i Løgstør, hvor efterfølgeren, Arnold Neves brorsøn Eberhardt David Neve, var født i 1880 som søn af manufaktur- og møbelhandler Chr. Sigismund Neve (1851-1921).

Eberhardt Neve overtog ved farbroderens død i 1910 forretningen i Fjerritslev, hvor slægtsvirksomheden også her havde slået sit navn fast. Forinden havde den da 30-årige Eberhardt Neve sørget for at få sig en god og solid uddannelse i udlandet. Det blev til sammenlagt otte år i Hamborg, Köln, Wiesbaden og Mannheim i Tyskland – undervejs frekventerede han Grüners Handelsakademi med 1. karakter – og herefter arbejdede han halvandet år i Manchester i England.

I Hamborg var Eberhardt Neve ansat i det – også i vore dage – meget kendte varehus Karstadt, og det var her, han traf sin kommende hustru, Emilie Holzerland, som usædvanligt for sin tid arbejdede på kontor. Efter giftermålet fulgte hun med til det nordjyske og blev omplantet til en tilværelse i det bedre borgerskab i Fjerritslev. Et flot par, hvis navne også klædte hinanden!

Forretningen blomstrede og blev snart førende i branchen med egen systue for både kjoler og herretøj. Selv om Eberhardt Neve i sin annoncering ikke blot slog på at være Han Herreds største manufakturforretning, men også gjorde en dyd ud af at være meget konkurrencedygtig med priserne, er der ingen tvivl om, at der har været et vist internationalt tilsnit over både stilen og kundebetjeningen. Det var jo også en tid, hvor folk satte en stor ære i at være korrekt og elegant klædt på. Ud over Neve selv var der tre kommisser ansat til at hjælpe kunderne.

Eberhardt Neve var som en selvfølge med på den store amts- og herredsudstilling, der blev holdt på dyrskuepladsen i Fjerritslev i dagene 4.-12. juli 1914. I udstillingskataloget er han opført på stand nummer 14 med »Kjoler, Klædninger og Manufakturvarer«. På dette tidspunkt var der bygget en overetage på forretningen, så familien kunne have en standsmæssig beboelse. Det fortælles, at når folkene fra egnens større gårde kom ind for at blive ekviperet, blev de beværtet med kaffe på førstesalen.

I øvrigt var den kultiverede og litteraturinteresserede Eberhardt Neve i 1930 udgiver af hele to bøger om H.C. Andersen.

Chr. Neve

Sønnen Chr. Neve gik i faderens fodspor og blev udlært i manufakturfaget hos Søndergaard i Thisted, hvorefter han var kommis hos Niemann i Frederikshavn. I 1932 vendte han hjem til Fjerritslev og blev ansat hos sin far. Det gik så godt mellem de to generationer, at de i 1943 indgik kompagniskab under navnet E. Neve & Søn.

E. Neve & Søn blev et godt makkerskab i Fjerritslevs handelsliv. Begge havde såkaldt »købmandsbrev« til at drive forretning og blev i daglig omtale kaldt købmand E. Neve og købmand Chr. Neve. Det borgede for indehaverens habilitet og blev dengang anset for en finere titel end blot manufakturhandler.

Med større og større indflydelse fandt Chr. Neve også tiden inde til fornyelse af såvel varesortiment som de fysiske rammer. Herreafdelingen blev nedlagt til fordel for et større udvalg af tidens damemode, og der blev bygget en fløj bagud for at give bedre plads til blandt andet gardinafdelingen.

I 1956 døde Eberhardt Neve, hvorefter sønnen fortsatte som eneindehaver, godt bakket op af sin hustru, Ellen Neve, og en trofast stab af medarbejdere.

Ellen og Jacob Frydendahl

Imidlertid blev Chr. Neve ramt af kræft og døde 17. september 1968. Det blev nu Ellen Neves opgave at finde en løsning for forretningens videreførelse, og hun fortsatte med personalets gode hjælp frem til maj året efter, hvor hun kunne aflevere nøglerne til Ellen og Jacob Frydendahl, der kom fra Randers.

Det driftige ægtepar faldt godt til i byens forretnings- og foreningsliv og tog både tråden og traditionerne fra forgængerne op.

Else og Poul Erik Lindstrøm

Efter 15 gode år valgte Ellen og Jacob Frydendahl i løbet af 1984 at afhænde forretningen. Valget faldt på Else og Poul Erik Lindstrøm, som dermed flyttede tilbage til hjemegnen fra Stilling ved Skanderborg. Af praktiske grunde fandt overtagelsen dog først sted 1. marts 1985. Ved afskeden blev Frydendahls boende i Fjerritslev og byggede hus på Vandværksvej, mens familien Lindstrøm rykkede ind i lejligheden på førstesalen over butikken i Østergade 7. Ellen og Jacob Frydendahl, der begge var født i 1916, døde i henholdsvis 2006 og 1989.

Else Lindstrøm, som er født Grønning og stammer fra Manstrup, drev i flere år kjoleforretning i Stilling. Derefter bortforpagtede hun butikken, blev senere handelsrejsende, og de seneste tre år før overtagelsen i Fjerritslev var hun direktrice på Aaens Kjolefabrik i Stilling.

Poul Erik Lindstrøm voksede op i Fjerritslev og blev uddannet tømrer hos Lars Mortensen i Kollerup. Senere var han beskæftiget i tæppebranchen, og det blev naturligt ham, der stod for gardinafdelingen hos »E. & P. Lindstrøm – Frydendahls Eftf.« Poul Erik Lindstrøm, der havde en omfattende lokalhistorisk navne- og billedsamling på sin hjemmeside, døde uventet i sommeren 2012, 68 år.


Butikkens 100-års jubilæum i 1995

Lone og Jack Lindstrøm Sørensen

Adskillige af de ansatte hos forgængeren fulgte med, og nye kom til, hvoraf flere i dag har mere end 20 års anciennitet. Så det er erfarne sælgere, der møder kunderne i byens ældste specialforretning, som pr. 1. januar 2006 blev overtaget af datter og svigersøn, Lone og Jack Lindstrøm Sørensen.

I den lange årrække som indehavere har også familien Lindstrøm taget mange initiativer. Ikke mindst de kendte modeopvisninger, som gennem mange år har fundet sted for fulde huse på Aktivitetscentret i Fjerritslev.

Nøgleordet er i dag som i 1895 personlig betjening. Kunderne kommer fra hele landsdelen, og det er stadig helt almindeligt, at folk ringer og bestiller tid hos deres »egen« ekspedient.

Læs hele Ejgil Bodilsens historie om Fjerritslev ældste specialforretning i Han Herred Bogen 2014, udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Fås hos boghandlerne, Sparekassen Vendsyssel eller Fjerritslev Tryk, telefon 98 21 22 00